YUNOMI 05YUNOMI 05

YUNOMI 05
Stoneware

$ 2,700
Florero para ceremonia de té Florero para ceremonia de té

FLOWER VASE
Stoneware

$ 580
MINI TEAPOT 01MINI TEAPOT 01

MINI TEAPOT 01
Stoneware

$ 2,250
YUNOMI 04YUNOMI 04

YUNOMI 04
Stoneware

$ 2,700
JUPITER TEAPOT 04JUPITER TEAPOT 04

JUPITER TEAPOT 04
Stoneware

$ 2,550
TEA TABLE 01TEA TABLE 01

TEA TABLE 01
Stoneware

$ 2,600
CHOCOLATE GAIWANCHOCOLATE GAIWAN

CHOCOLATE GAIWAN
Porcelana

$ 1,850
COFFEE TEAPOTCOFFEE TEAPOT

COFFEE TEAPOT
Teapot

$ 2,250
EMERALD TEAPOTEMERALD TEAPOT

EMERALD TEAPOT
Stoneware

$ 2,550
WHITE MUD (HERVIDOR)WHITE MUD (HERVIDOR)

WHITE MUD (HERVIDOR)
Stoneware

$ 3,800
WHITE CHAWANWHITE CHAWAN

WHITE CHAWAN
Stoneware

$ 1,300
RED CHAWANRED CHAWAN

RED CHAWAN
Stoneware

$ 1,300
TEA JARTEA JAR

TEA JAR
Stoneware

$ 1,350
ROOT KYUSUROOT KYUSU

ROOT KYUSU
Stoneware

$ 2,500
VIRIDIS SHIBORIDASHIVIRIDIS SHIBORIDASHI

VIRIDIS SHIBORIDASHI
Stoneware

$ 1,950
MINI TEAPOT 02MINI TEAPOT 02

MINI TEAPOT 02
Stoneware

$ 2,250